FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

In grote steden vaker van WW naar bijstand

23 maart 2016

Laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben de grootste kans om vanuit de WW door te stromen naar de bijstand. Dit geldt ook voor WW’ers die wonen in wijken met een lage sociaaleconomische status.

Deze groepen werklozen zijn sterk vertegenwoordigd in de grote steden, waardoor daar relatief veel mensen vanuit de WW in de bijstand terechtkomen. Slechts een beperkt deel van de mensen met een WW-uitkering van UWV heeft na het aflopen van de uitkering recht op bijstand van de gemeente. Als er een partner is met een inkomen of als de aanvrager veel spaargeld heeft, is er vaak geen recht op bijstand.

Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering in de bijstand komt, groeide in de afgelopen vijf jaar onder invloed van de economische crisis van 22.000 naar 33.000. Het percentage dat doorstroomt schommelt echter al jaren rond de 6,5%. Naar verwachting groeit de doorstroom de komende jaren niet verder vanwege het economisch herstel. Het doorstroompercentage zal naar verwachting stabiliseren op 6%.