FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Incassokosten goed controleren

5 november 2013

Organisaties brengen vaak meer incassokosten in rekening dan wettelijk is toegestaan. Dat constateert het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB).

De kosten die organisaties mogen doorrekenen als facturen niet op tijd worden betaald, zijn sinds 1 juli 2012 bij wet geregeld door de zogenoemde ‘wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten’ (WIK). Hoewel deze al ruim een jaar van kracht is, blijkt dat slechts zes op de tien bedrijven (58%) denken te voldoen aan de nieuwe regels. Bijna een op de vijf (17%) merkt nog steeds dat er meer kosten in rekening worden gebracht dan volgens de wet is toegestaan. De brancheorganisatie roept op om incasso’s goed te controleren.

‘Veel bedrijven en malafide incasso-organisaties profiteren van de onwetendheid van consumenten en ondernemers,’ stelt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. ‘Onze leden constateren met regelmaat dat er in de markt, vaak op structurele basis, onterechte kosten in rekening worden gebracht.’ Volgens de brancheorganisatie gaat het vaak om relatief lage bedragen die, in combinatie met een dwingende aanmaningsbrief, snel ter kennisgeving worden aangenomen. Te denken valt aan administratiekosten die onterecht in rekening worden gebracht, of ‘aanmaningskosten.’

Op de website van het VCMB is een calculator te vinden waarmee de incassokosten zijn uit te rekenen.