FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

IOW voor oudere werklozen verlengd

2 oktober 2019

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering.
Dat is een wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verlenging zou op 1 januari 2020 moeten ingaan. Hoewel de economie redelijk goed draait en er veel vacatures zijn, blijft het voor werkloze senioren lastig om weer aan het werk te komen. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet oudere werknemers die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden tegemoet blijven komen.
De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, hebben zij recht op een IOW-uitkering op sociaal minimumniveau totdat zij de AOW-leeftijd bereiken. De IOW zou per 1 januari 2020 aflopen, maar wordt nu verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024.