FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Kabinet neemt huursector op de schop

15 april 2014

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en te zorgen voor een beter aanbod van huurwoningen in de sociale en vrije sector, gaat de huursector op de schop. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

1. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt voor een periode van vijf jaar verruimd. Het idee achter de maatregel is dat veel huurders nu te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een woning in de vrije sector.

2. In aanvulling op de bestaande mogelijkheid om 10 procent van de woningvoorraad aan inkomens boven de 34.000 euro toe te wijzen, komt er 10 procent extra ruimte voor de categorie tussen 34.000 en 38.000 euro.

3. Er komen tijdelijke huurcontracten voor starters, jongeren en grote gezinnen. Veel woningen staan nu leeg omdat verhuurders niet aan jarenlange huurrechten willen vastzitten. Met de nieuwe mogelijkheid hebben verhuurders de zekerheid dat een contract eindigt. De tijdelijke huurcontracten kunnen voor maximaal twee jaar worden aangeboden, voor jongeren tot dertig jaar komen er starterscontracten van maximaal vijf jaar.

4. Medio 2015 verandert het systeem om de maximaal toegestane huurprijs te berekenen. Het puntenstelsel (Woningwaarderingsstelsel) wordt meer marktconform omdat de locatie van een sociale huurwoning gaat meetellen. Dit wordt gedaan via de WOZ-waarde van een huis, die in de berekening voor de huurprijs voor ongeveer een kwart gaat meetellen.

5. Woningcorporaties mogen zich alleen nog maar richten op het huisvesten van lagere inkomens. Alleen onder strikte voorwaarden kunnen zij bij noodzakelijke stads- en dorpsvernieuwing ook investeren in woningen voor hogere inkomens.