FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Kamer akkoord met nieuw energielabel

2 juli 2014

Woningen krijgen vanaf 2015 een basisenergielabel. Dat label is dan een inschatting van de energieprestaties die gebaseerd zijn op de algemene kenmerken van de woning. Het gaat dan om ligging, bouwjaar en woningtype. De Tweede Kamer heeft dit plan goedgekeurd.

Het bestaande energielabel werd in 2008 ingevoerd en de bedoeling was dat elke woning die verkocht werd, zo’n label zou hebben. De gedachte was dat woningbezitters zich zouden inspannen om hun woning energiezuiniger te maken, omdat een woning met een beter energielabel meer waard zou zijn dan een woning die slechter presteert. Maar het label is nauwelijks aangevraagd.
Woningen die nu nog geen energielabel hebben, krijgen vanaf 2015 een brief met de indicatie van het energielabel van hun woning. Dat label kunnen ze online aanpassen, zodat de label- en huiskenmerken met elkaar overeenkomen. Volgens Vereniging Eigen Huis is dat systeem vergelijkbaar met de vooringevulde aangifte van de Belastingdienst. Na goedkeuring door een erkend deskundige wordt het energielabel geregistreerd in een landelijke database. De aanvraag kost ongeveer 30 euro.