FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

17 december 2013

De Tweede Kamer wil dat er voor frauderende bankiers of bankiers die zich ernstig misdragen een internationale zwarte lijst komt. Een motie van CDA en PvdA die met die lijst willen voorkomen dat bankiers elders nog aan de slag kunnen, is aangenomen door de Kamer.
Het kabinet krijgt daarom de opdracht om zich er in internationaal verband voor in te zetten dat er een zwarte lijst komt voor bankiers. Tegelijkertijd vindt de Kamer niet dat de medewerkers van de Rabobank die waren betrokken bij de Libor-manipulatie alsnog moeten worden vervolgd. Met die bankiers is een schikking getroffen waardoor de fraudeurs die nu nog bij de bank werken, gevrijwaard van vervolging. Arnold Merkies (SP) bracht daarop dinsdag een motie in stemming waarin wordt verzocht om deze schikking ongedaan te maken en alle medewerkers die bij de fraude betrokken waren alsnog te vervolgen. Hij kreeg echter geen meerderheid achter zich. Het parlement vindt wel dat de wet snel moet worden aangepast om dit soort fraude beter te kunnen aanpakken.