FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Klant tijdig informeren bij aflopen lijfrente

10 oktober 2013

Een aantal verzekeraars informeert de klant niet tijdig en onvoldoende over zijn expirerende lijfrente, zo blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële markten (AFM). De klant krijgt bijvoorbeeld pas anderhalve maand voor de expiratiedatum informatie.

Klanten moeten volgens de AFM minstens drie maanden voor expiratie van hun lijfrente informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden. Uit het onderzoek van de AFM blijkt verder dat het onduidelijk welke vormen van dienstverlening er zijn. Bovendien is de informatie op de websites van verzekeraars in een aantal gevallen te summier. De verschillende productkenmerken komen bijvoorbeeld onvoldoende aan bod.

De AFM heeft bij vijf partijen ook naar de adviesdossiers gekeken. Bij drie partijen bevatten de dossiers niet alle klantinformatie die noodzakelijk is om passend te kunnen adviseren. Vaak was het onduidelijk welk advies is gegeven, werd het gegeven advies slechts summier gemotiveerd en werden niet alle relevante productkenmerken in een productvergelijking meegenomen. Het is daardoor in veel gevallen onzeker of het geadviseerde product aansluit bij de wensen en de situatie van de klant.