FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar

25 juli 2016

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. Dat meldt CBS.

De totale loonkosten bedroegen in 2015 ruim 330 miljard euro. Hiervan heeft 79 procent betrekking op brutolonen, inclusief overwerk, bijzondere beloningen en bonussen. Daarbovenop komen de werkgeverspremies voor pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, de Zorgverzekeringswet en de eindheffingen. De loonkostensubsidies zijn op de beloning in mindering gebracht.

De geringe stijging van de loonkosten hangt volgens CBS samen met een flinke verjongingsslag in de financiële en zakelijke dienstverlening. Ook zijn werkgevers minder kwijt aan de pensioeninleg. Vakbonden FNV en CNV zien echter ook flexibilisering, illegaal uitzendwerk en concurrentie van onverzekerde zzp’ers als oorzaken. In hun ogen zijn deze cijfers over de loonkostenstijging nieuw bewijs dat werknemers de dupe zijn van de flexibilisering op de arbeidsmarkt.