FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Koopkracht 2014: Grote groepen in de plus

21 januari 2014

Het Nibud ziet dat het er in 2014 na jaren van koopkrachtdaling weer wat beter uitziet voor de Nederlandse huishoudens. Voor veel huishoudens stijgt de koopkracht.

De koopkracht ziet er door een lage inflatie, een lagere premie voor de (basis)zorgverzekering en het verlagen van het belastingtarief van de eerste schijf, in 2014 beter uit dan het Nibud met Prinsjesdag op basis van de Miljoenennota berekende. De nieuwste berekeningen laten zien dat zowel de meeste werkenden als bijstandsgerechtigden er in 2014 op vooruit gaan.

Ouderen en huishoudens waarvan maar een van de partners werkt, leveren echter bijna allemaal in. Ook werkenden met een inkomen hoger dan 50.000 euro bruto per jaar ervaren een (lichte) koopkrachtdaling. Dit komt doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt afgebouwd. Maken zij gebruik van kinderopvang, dan gaan zij er door een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens, minder op achteruit. Voor alle ouders van kinderen ouder dan 5 jaar is het positief dat de geplande verlaging van de kinderbijslag niet doorgaat.