FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Koopkrachtverlies door nieuwe pensioenregels

25 augustus 2014

De nieuwe regels voor pensioenfondsen leiden ertoe dat ouderen de komende jaren 6 procent van hun koopkracht verliezen. Een gemiddelde gepensioneerde heeft daardoor honderden euro’s per jaar minder te besteden. Dit meldt de Pensioenfederatie, de belangenclub van de pensioenfondsen.

Ook werkende mensen worden hard geraakt. Hun toekomstig pensioen wordt voorlopig niet aangepast aan de inflatie en deze korting zal niet worden gerepareerd. In een position paper laat de pensioenfederatie niets heel van de plannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. “Het ziet ernaar uit dat het aan de jongeren beloofde ‘zoet’ nooit uitgedeeld zal worden”, aldus het commentaar van de Pensioenfederatie.

Volgens de federatie is het de vraag of de regels wel leiden tot een eerlijke verdeling van de pensioenrisico’s over de generaties, terwijl dat juist een van de belangrijkste doelstellingen is van de nieuwe regelgeving.

Het gaat om nieuwe regels die komend jaar moeten ingaan. Die regels moeten ervoor zorgen dat pensioenfondsen financieel sterker worden en dat de lasten en lusten eerlijker worden verdeeld tussen oud en jong.

Pensioenfondsen moeten hogere buffers hanteren. Om daar voor te zorgen, wordt het minder makkelijk om pensioenen jaarlijks aan loon- en prijsstijgingen aan te passen. De zogenaamde indexatie blijft dan achterwege, waardoor pensioen ‘minder waard’ worden.

In september organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de pensioenplannen van de staatssecretaris.