FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Krapte op de arbeidsmarkt blijft uit

15 april 2014

De vergrijzing van de beroepsbevolking zal niet leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt. Dat is de mening van minister Lodewijk Asscher van Sociale. Door automatisering, verplaatsing van werk naar lagelonenlanden en de hogere pensioenleeftijd blijft ernstige krapte op de arbeidsmarkt achterwege.

Asscher zei dat tijdens een speech in Amsterdam over de toekomst van de arbeidsmarkt. Hij verwacht dat de komende jaren niet alleen veel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen verdwijnen, maar ook dat ook de werkgelegenheid van de middenklasse steeds meer onder druk komt te staan.

De minister wil dat laagbetaalde werknemers goedkoper worden voor bedrijven, zonder te tornen aan de hoogte van het minimumloon. Dat zou bij de komende belastingherziening, die ‘in de lucht hangt’, geregeld moeten worden. Daarnaast pleitte Asscher ervoor mee te investeren in onderwijs en opleiding. Zo moet er een kwaliteitssprong in het middelbaar beroepsonderwijs komen. Ook wil hij ‘de strijd aangaan met de parasieten van de arbeidsmarkt die wegwerparbeid faciliteren’. Asscher doelt op malafide uitzendbureaus en bedrijven die gebruik maken van schijnconstructies.