FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Levensloopstress zorgt voor verzuim op werk

6 augustus 2019

Allerlei levensgebeurtenissen kunnen leiden tot stress met alle psychische en lichamelijke gevolgen van dien. Om daar meer aandacht te krijgen voor de, start de campagne Weet jij wat er speelt?

Financiële problemen, een echtscheiding, zorgen om een zieke moeder of ruzie op de werkvloer: de stress over dit soort zaken leidt tot stress en veel werkverzuim. De campagne Weet jij wat er speelt? is een initiatief van Zorg van de Zaak, een netwerk van arbodiensten en bedrijven die zich richten op onder meer verslavingszorg, schuldhulpverlening en re-integratie.

Het netwerk vroeg ruim 1100 Nederlanders hun mening over ‘levensloopstress’. Ruim 80 procent van de mensen heeft in de afgelopen vijf jaar met levensloopstress te maken gehad. Bijna twee derde verzuimt vanwege deze stress. Het vaakst ging het om het overlijden van een dierbare, een ouder of gezinslid. Financiële problemen en de mantelzorg staan ook in de top-3.