FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Loonstijging hoger dan eerder verwacht

12 september 2019

De loonstijging voor 2020 valt hoger uit dan het Centraal Planbureau (CPB) had verwacht. Het CPB voorzag een cao-loonstijging van 2,5 procent, volgens werkgeversvereniging AWVN blijkt uit de nu afgesloten meerjarige cao’s dat het om 3,3 procent gaat.
Een kanttekening bij de cijfers van AWVN is dat een groot deel van de cao’s voor 2020 nog niet is afgesloten. Tot nu toe zijn er afspraken gemaakt die voor 641.000 werknemers gelden, op een totaal van 3,4 miljoen mensen in de marktsector. Ook heeft de net afgesloten cao voor de metaal- en technieksector het gemiddelde behoorlijk verhoogd. Voor 200.000 werknemers kwam hier een loonsverhoging van 4,96 procent uit. De verwachting van de onderzoekers is dat de gemiddelde cao-ontwikkeling uiteindelijk op zo’n 3 procent loonstijging uit zal komen.