FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Maximale grenzen huurtoeslag in 2014 omhoog

7 november 2013

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de Regeling huurtoeslaggrenzen 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Uit de nu gepubliceerde Regeling huurtoeslaggrenzen 2014 blijkt dat een alleenstaande van 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd, in 2014 huurtoeslag kan krijgen als het inkomen niet meer is dan € 21.600 (2013: € 21.025). Voor wie samenwoont met een partner of medebewoner mag het gezamenlijk inkomen maximaal € 29.325 (2013: € 28.550) per jaar bedragen.

De maximale huurgrens voor een alleenstaande van 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd bedraagt in 2014 € 699,48 (2013: € 681,02). Voor wie samenwoont met een partner of medebewoner bedraagt de maximale huurgrens eveneens € 699,48 (2013: € 681,02).