FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Meer bezwaren tegen lage WOZ-waarde

31 maart 2014

Steeds meer huiseigenaren dienen bezwaar in bij hun gemeente tegen een te lage WOZ-waarde. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). Een lage WOZ-waarde kan een negatieve invloed hebben op de verkoopwaarde van de woning.

Bovendien kan een hogere WOZ-waarde leiden tot een lagere rente. Geldverstrekkers kijken bij het vaststellen van de hypotheekrente namelijk vaak naar de verhouding tussen de hypotheekschuld en de woningwaarde. Als het verschil tussen beide groter is, bijvoorbeeld omdat de woning in waarde gedaald is en de hypotheekschuld gelijk gebleven is, berekent een geldverstrekker in sommige gevallen een hogere rente, als er een nieuwe rentevastperiode moet worden afgesproken.

Voorheen alleen bij te hoge WOZ
Een hogere WOZ-waarde kan wel weer leiden tot een hogere onroerendezaakbelasting van de gemeente. Daarom werd er voorheen voornamelijk bezwaar gemaakt als de WOZ-waarde te hoog werd vastgesteld. Binnenkort wordt waarschijnlijk de WOZ-waarde van alle woningen online voor iedereen beschikbaar gemaakt. Voor mensen die hun woning willen verkopen, is een hogere WOZ-waarde dan aantrekkelijker.

Recordaantal bezwaren
Volgens de NOS hebben verschillende gemeenten een recordaantal bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde ontvangen. Gemeenten weten niet hoe ze op dergelijke bewaren moeten reageren. Wettelijk gezien is het niet mogelijk om tegen een te lage WOZ-waarde bezwaar te maken. Officiële procedures zijn tot nog toe alleen mogelijk tegen een te hoog vastgestelde WOZ-waarde. Later dit jaar gaat een wet in die een procedure tegen een te lage waarde wel mogelijk maakt.