FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Meer dan 9 miljoen mensen aan het werk

17 januari 2020

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe. In december waren er voor het eerst meer dan 9 miljoen personen aan het werk.
Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 7.000 per maand naar 302.000 in december. Dat zijn de mensen die geen betaald werk hadden maar wel op zoek zijn naar werk en per direct beschikbaar zijn. UWV registreerde eind december 223.000 lopende WW-uitkeringen.
In december waren er dus 302.000 werklozen. Hiermee is het aantal werklozen eind 2019, na een lichte stijging, weer vrijwel gelijk aan het aantal werklozen aan het begin van het tweede kwartaal. Ook het werkloosheidspercentage is vergelijkbaar. In december was dat 3,2 procent, tegen 3,3 procent in april en mei. In de tussenliggende maanden steeg het percentage naar 3,5.