FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Meer klachten over verzekeringen

24 april 2014

Vorig jaar is het aantal bij Kifid ingediende klachten opnieuw gestegen, en wel met 3% tot 7.318. Wel vlakte de percentuele stijging af in vergelijking met voorgaande jaren; in 2012 was er nog sprake van een toename van 10% tot 7.095 klachten.

De meeste nieuwe klachten die de Ombudsman heeft ontvangen, gaan ook in 2013 over schadeverzekeringen en levensverzekeringen: respectievelijk 32% en 27% van het klachtenvolume in de Ombudsmanfase. Daarna volgen bankproducten (19%), hypotheken (15%) en beleggingen (7%).

Bij de Ombudsman is het streven voor de doorlooptijd van een klachtdossier 6 maanden. Dat wordt niet gehaald: 77% van de klachten wordt binnen een half jaar afgehandeld. Maar in 2012 lag dit nog op 52%. Bij de Geschillencommissie is de doelstelling voor de behandeling 12 maanden. Zij handelt nu bijna 60% van de klachten binnen een jaar af; een verbetering van circa 10% ten opzichte van 2012.