FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Meer mensen aan het werk

18 oktober 2019

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand. In september waren bijna 9 miljoen aan het werk. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3.000 per maand naar 323.000.
Het percentage werkloosheid bleef in september op 3,5 staan. Na een lichte toename in augustus is het aantal lopende WW-uitkeringen in september weer afgenomen. Eind september 2019 verstrekte UWV 233.000 WW-uitkeringen. Dat zijn 3.200 uitkeringen minder dan in augustus (-1,4 procent). Een persoon kan meer dan één uitkering ontvangen. Eind september ontvingen 228.000 personen één of meer WW-uitkeringen.