FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Meer oudere werknemers met een vaste baan

10 juni 2014

Tussen 2001 en 2013 is het percentage werknemers binnen de werkzame beroepsbevolking teruggelopen van 88 naar 85. Bij de 55-plussers zijn er juist meer mensen gekomen met een vaste baan.

In 2013 was van de werkzame beroepsbevolking 68 procent een werknemer met een vaste arbeidsrelatie, tegen 76 procent in 2001. Zowel het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie als het aandeel zelfstandigen is in deze periode gestegen. Dat er onder 55-plussers verhoudingsgewijs juist meer mensen zijn met een vaste baan, komt doordat werknemers langer zijn blijven werken. In 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers nog op 61 jaar, in 2013 is dat bijna 64 jaar. Het zijn vooral werknemers met een vaste arbeidsrelatie die langer doorwerken.
Werknemers hebben steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie. Tussen 2001 en 2013 is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie met ruim 300 duizend afgenomen, terwijl het aantal met een flexibele arbeidsrelatie met bijna 400 duizend is toegenomen.