FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Meer vraag naar financiële hulp door kerk

30 oktober 2013

Steeds meer mensen in financiële nood doen een beroep op de kerk. Het aantal hulpvragen steeg tussen 2009 en vorig jaar met ruim 15 procent tot bijna veertigduizend. Dat blijkt uit onderzoek door hulporganisatie Kerk in Actie.

Vorig jaar klopten elke dag meer dan honderd mensen aan bij kerken, die dat jaar voor bijna dertig miljoen euro aan financiële hulp hebben gegeven. Vooral bij katholieke parochies was de vraag naar hulp groot. Het aantal hulpverzoeken steeg er in drie jaar tijd met ruim 35 procent.

Ongeveer acht op de tien hulpverzoeken worden gehonoreerd. Mensen zonder werk en alleenstaande ouders vragen het vaakst om hulp. De kerken zien de laatste jaren echter ook steeds vaker mensen met een restschuld van een hypotheek en kleine zelfstandigen aankloppen.