FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Menzis: Aanvullende verzekering voor iedereen toegankelijk

2 mei 2014

Veel verzekeraars werpen barrières op om mensen uit te sluiten voor een aanvullende verzekering. Er wordt geselecteerd op medische gronden of er worden voor bepaalde groepen hogere tarieven in rekening gebracht.

Ruben Wenselaar, financieel bestuurder van zorgverzekeraar Menzis stelt in het Financieele Dagblad dat daardoor de solidariteitsgedachte bij zorgverzekeringen, het principe dat gezonde mensen meebetalen aan de zorg voor zieken, in gevaar is. “Wij vinden principieel dat de aanvullende verzekeringen net zo toegankelijk moeten zijn als de basisverzekering. Zo blijft de zorg betaalbaar voor iedereen”, aldus Wenselaar. Menzis accepteert wel iedereen voor de aanvullende verzekering, ook mensen van wie vaststaat dat ze veel zorg gebruiken. Maar als andere verzekeraars dat niet doen kan Menzis dat beleid niet volhouden, omdat de verzekeraar er dan te veel op verliest.

Risicoselectie in de aanvullende verzekeringen is niet verboden en niet ongewenst, zegt toezichthouder NZa. Wel kunnen de aanvullende pakketten in potentie een middel zijn voor risicoselectie voor de basisverzekering. Dat risico lijkt volgens de NZa nu nog beperkt. Er zijn nog ‘ruim voldoende’ verzekeringen waar geen toelatingseisen voor gelden en het is nog steeds mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten zonder verplicht ook de basisverzekering af te nemen. De NZa ziet wel dat zorgverzekeraars zich voor de basisverzekering richten op specifieke doelgroepen en zo drempels opwerpen voor personen die niet tot die doelgroepen behoren.