FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Minder doorrijders en onverzekerden

19 mei 2016

Het aantal verkeersschades waarbij sprake is van doorrijders en onverzekerden is vorig jaar afgenomen. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Het aantal zaken waarbij de aansprakelijke dader doorreed, daalde in 2015 met 1,3% naar 42.667. Het aantal schaden waarbij de dader onverzekerd bleek, daalde nog sterker, met bijna 15% naar 1313. In totaal werden er 2507 minder schades gemeld bij het waarborgfonds dan in 2014.

In meer de helft van de gevallen (22.359) ging het om schade aan geparkeerde voertuigen. In totaal keerde het fonds vorig jaar bijna 50 miljoen euro aan schade uit, in 2014 was dit nog 41,6 miljoen. Het percentage claims dat werd toegewezen, kroop vorig jaar licht omhoog naar 80%.