FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Minder kindregelingen: van elf naar vier

3 september 2013

Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. De beperking van het aantal regels moet het stelsel eenvoudiger maken en het gaan werken vanuit een uitkeringspositie stimuleren.

Vanaf 2015 ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop vooruit als ze gaan werken tegen een minimumloon. Nu leveren deze ouders in als ze gaan werken. Het wordt ook duidelijker voor ouders wat het effect is van een verandering in hun situatie voor de overheidsbijdrage die ze ontvangen. De regering heeft het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel versobert de regelingen ook. De minister bezuinigt 800 miljoen euro op een budget van 10 miljard euro. Ouders die het hardst een financiële bijdrage nodig hebben, worden zoveel mogelijk ontzien.
Na de vereenvoudiging zijn er nog twee regelingen voor inkomensondersteuning over, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarnaast zijn er twee regelingen die ouders stimuleren om (meer) te gaan werken, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.