FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Minder langdurig werklozen

12 mei 2016

Het eerste kwartaal van 2016 telde 232 duizend langdurig werklozen, 57 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral onder 25- tot 45-jarigen liep het aantal mensen dat minstens 12 maanden op zoek is naar werk terug.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met 604 duizend werklozen in het eerste kwartaal is de werkloosheid in Nederland in een jaar tijd met 60 duizend afgenomen. Deze afname komt vrijwel geheel voor rekening van langdurig werklozen. Begin 2015 waren er nog 289 duizend langdurig werklozen, tegen 232 duizend begin dit jaar. Hiermee is 38 procent van de werklozen 12 maanden of langer op zoek naar werk. Het aantal kortdurend werklozen was in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel hetzelfde als een jaar eerder en omvatte bijna 350 duizend personen.

Langdurige werkloosheid komt vooral voor onder 45- tot 75-jarigen. Aan het begin van het jaar waren er 147 duizend langdurig werklozen van deze leeftijd. Daarmee was 59 procent van de werkloze 45-plussers 12 maanden of meer op zoek naar werk. Dat is iets minder dan een jaar eerder.