FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Minder woningbouw vanwege hoge grondprijs

9 maart 2016

De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers constateert dat nieuwbouw van woningen achterblijft bij de vraag doordat gemeenten en grote bouwers te hoge grondprijzen hanteren.

In tien van de twaalf provincies gelden in 2015 zelfs hogere grondprijzen dan vlak vóór de crisis, volgens de NVB. Gemiddeld gaat het om een stijging van 10%. Terwijl gecorrigeerd voor kwaliteitsverschillen, de prijzen van nieuwe woningen ruim 15% lager liggen dan aan het begin van de crisis. Volgens de NVB zouden daarom de grondprijzen de helft lager moeten zijn. Gemeenten hebben ongeveer driekwart van de beschikbare bouwgrond in bezit. Zij willen volgens de NVB hun opbrengt maximaliseren in plaats van het woningaanbod te stimuleren. Alleen in Drenthe en Friesland zijn de prijzen lager dan in 2008.

Volgens de NVB laat de markt voor nieuwbouwwoningen alleen herstel zien dankzij de forse daling van de hypotheekrente. Ook worden nieuwe woningen vaak op kleinere kavels gebouwd waardoor de grondprijs per vierkante meter omhoog kan. De NVB baseert zich op cijfers van het Kadaster. De precieze grondprijzen zijn moeilijk vast te stellen. De cijfer van het Kadaster laten grote schommelingen zien. Zo daalde de gemiddelde prijs in Utrecht van 665 euro in 2010 tot 515 euro in 2011, om daarna weer op te lopen.