FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Ministerraad stemt in met hervorming studiefinanciering

14 juli 2014

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het Studievoorschot. Daarmee wordt de basisbeurs afgeschaft voor studenten die met ingang van het studiejaar 2015-2016 aan een bachelor- of masterstudie beginnen.

Het idee achter het wetsvoorstel is dat een studie een investering is in jezelf: iemand die aan een hogeschool of universiteit studeert, gaat gemiddeld 1,5 keer tot 2 keer zoveel verdienen als een leeftijdgenoot die geen hoger onderwijs heeft gehad. Omdat ook de samenleving profiteert van een goedopgeleide bevolking is het redelijk om de lasten te verdelen.

De overheid neemt het grootste deel voor haar rekening (gemiddeld 6.500 euro per student per jaar), voor een deel betaalt de student mee. Dat is nu ook al zo. Dit deel wordt met de introductie van het studievoorschot iets groter, maar daar krijgt de student wel iets voor terug: beter hoger onderwijs. Het kabinet maakt een bedrag oplopend tot maximaal 1 miljard euro vrij voor investeringen in het hoger onderwijs.

Studerende kinderen van ouders die minder dan 46.000 euro verdienen behouden de aanvullende beurs. Het bedrag van de aanvullende beurs gaat zelfs met 100 euro per maand omhoog, naar 365 euro.