FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nederland heeft ruim 5 miljoen chronisch zieken

14 november 2013

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch zieken in Nederland in 8 jaar tijd met 17 procent gestegen; 5,3 miljoen mensen lijden aan een chronische ziekte.

De groei komt onder meer door de vergrijzing maar ook doordat ziekten eerder worden gezien en doordat behandelingen beter zijn geworden, waardoor mensen langer leven. Ook zijn huisartsen beter gaan bijhouden wie een chronische aandoening heeft.

De stijging van het aantal Nederlanders met zogenoemde multimorbiditeit, die in een bepaalde periode meer dan één chronische ziekte hebben, is met 26 procent toegenomen, aldus het RIVM. Dat zijn 1,9 miljoen mensen. Daarvan zijn er 580.000 75 jaar of ouder. Ook laagopgeleide personen worden vaak getroffen één of meer chronische ziekten. Volgens het RIVM is 79 procent van de laagopgeleiden chronisch ziek, van de hoogopgeleiden is dat 43 procent.