FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nederland heeft spaaroverschot

24 juli 2014

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat er in Nederland een spaaroverschot is ontstaan doordat er meer inkomsten dan uitgaven zijn. Volgens de centrale bank zijn huishoudens in de laatste decennia minder gaan sparen, maar bedrijven juist meer.

Het spaarsaldo van huishoudens is sinds halverwege de jaren negentig gedaald, omdat veel consumenten de overwaarde op de eigen woning hebben verzilverd. Door een stijgende woningwaarde konden huishoudens extra krediet opnemen en zijn er minder reserves. Ook het spaargeld voor pensioen is gedaald. De pensioenpremies zijn weliswaar toegenomen, maar door de vergrijzing zijn de pensioenuitkeringen ook gestegen.

Sinds eind jaren negentig zijn Nederlandse bedrijven juist meer gaan sparen, wat resulteert in lagere binnenlandse investeringen en hogere ingehouden winsten. Vooral multinationals spelen een belangrijke rol bij het spaaroverschot. In landen waar het bedrijfsleven veel in het buitenland investeert, zoals Nederland, spaart het bedrijfsleven namelijk doorgaans meer. Hoewel dividend veelal naar buitenlandse beleggers afvloeit, zorgen de ingehouden winsten voor een hoger spaarsaldo.