FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nederlanders hebben weer meer te besteden

18 maart 2014

Volgend jaar hebben Nederlandse consumenten weer meer te besteden. Het Centraal Planbureau meldt dat de ‘ontwikkeling van het reëel beschikbaar inkomen dit en volgend jaar voor het eerst sinds 2010 weer (gematigd) positief is.
Sinds 2010 daalde de particuliere consumptie door lastenverhogingen en onzekerheid. Dit en komend jaar ziet het er gunstiger uit. Dat is met name te danken aan de daling van pensioenpremies. Het kabinet heeft besloten het jaarlijkse opbouwpercentage van pensioenen te beperken waardoor premies omlaag kunnen.
Het CPB stelt dat het beschikbaar inkomen de afgelopen jaren juist door oplopende pensioenpremies onder druk stonden. Nu merken we het omgekeerde effect. Het herstel van de consumptie wordt mogelijk nog geremd doordat huishoudens hun hypotheekschulden verder zullen aflossen. Huishoudens die hun schulden al deels hebben afgelost, zullen naar verwachting wel weer flink de portemonnee trekken. Het CPB gaat er verder van uit dat de werkloosheid dit jaar stijgt naar 7,25% en volgend jaar voor het eerst na jaren van crisis weer zal dalen, naar 7%.