FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nederlands vermogen stijgt

25 februari 2016

Het nationale vermogen van Nederland is sinds het begin van de crisis toegenomen. Volgens het CBS bedroeg stonden we eind 2014 gezamenlijk aan het hoofd van bijna 3,7 biljoen euro. Het is 292 miljard euro meer dan eind 2008.

Belangrijkste reden voor de vermogensgroei zijn de toegenomen pensioenpotten. Het CBS berekent dat het totale vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars sinds 2008 met ruim 615 miljard euro is gegroeid, tot 1,7 biljoen euro in het derde kwartaal van 2015. Een biljoen is overigens een 1 met 12 nullen, 1.000 miljard.
De vermogensgroei van pensioenfondsen betekent niet dat die er nu warmpjes bij zitten. De extreem lage rente van de afgelopen jaren dwingt hen ook om miljarden extra op te potten om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.