FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nibud: Jongeren financieel getroffen door coronacrisis

15 juni 2020

Jongeren tot 35 jaar maken zich vanwege de coronacrisis meer dan gemiddeld zorgen over baanbehoud, hun inkomen en het opmaken van hun spaargeld. Dat meldt het Nibud op basis van een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders.

Het Nibud signaleert dat huishoudens zich gemiddeld minder zorgen maken over hun financiële situatie dan twee maanden geleden. “De eerste schrik is weg, maar dat betekent zeker niet dat we achterover kunnen leunen”, aldus directeur Arjan Vliegenthart.

Jongeren tot 35 jaar maken zich wel meer dan gemiddeld zorgen over bijvoorbeeld baanbehoud, inkomen en het opmaken van hun spaargeld. ’Logisch,’ aldus Vliegenthart. ’Jongeren hebben doorgaans een kleinere buffer en zitten vaker in onzekere arbeidscontracten. Voor hen staat het leven dat ze kennen vaker stil.’
Dat mensen geneigd zijn om te denken dat de gevolgen zullen meevallen, blijkt onder meer uit het aandeel huishoudens dat in de komende maanden een inkomensdaling verwacht. In april verwachtte 21 procent dit nog, maar inmiddels is het aandeel afgenomen tot 12 procent. Ook vrezen minder mensen dat ze door de crisis hun spaargeld moeten opmaken. Op dat vlak is een daling van 28 naar 21 procent te zien.