FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nieuwbouw trekt weer aan in 2015

30 januari 2014

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat de totale bouwproductie dit jaar met 0,5 procent afneemt. In 2015 trekt de nieuwbouwproductie weer aan.

De bouwproductie daalde in 2013 met 5 procent, ofwel 2,5 miljard euro, tot 50 miljard euro. De productie van nieuwbouwwoningen nam evenals in 2012 met 10 procent af. Met de verwachte krimp in het nieuwbouwsegment zal het aantal nieuwbouwwoningen dit jaar dalen tot 45.000 stuks.

Het EIB constateert wel dat ,,de signalen dat aan de daling van de woningbouwproductie na vele jaren een einde gaat komen steeds robuuster worden”. Het instituut voorziet dan ook een ,,krachtig herstel” van gemiddeld 4 procent per jaar in de periode 2015 tot en met 2019, aangejaagd door de woningbouw. ,,De nieuwbouw van woningen zal in die periode jaarlijks met meer dan 10 procent toenemen.” Het EIB gaat er in die raming van uit dat de overheid geen nadelige beslissingen neemt ten aanzien van de woningmarkt.