FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nieuwe regeling voor inkomenssteun AOW-ers

1 juli 2014

Er komt per 1 januari 2015 een nieuwe inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden. Deze wordt gekoppeld aan de opbouw van de AOW en is dus afhankelijk van het aantal jaren dat mensen in Nederland hebben gewoond.

In de nieuwe inkomensondersteuning voor AOW’ers wordt er rekening mee gehouden dat niet iedereen die naar Nederland komt om te werken zich hier ook blijvend vestigt, waardoor er geen volledige AOW wordt opgebouwd. Hetzelfde geldt voor mensen die in Nederland geboren zijn, maar later in het buitenland gaan wonen.

Voor mensen die geen volledige AOW hebben en dus deels aangewezen zijn op de bijstand komt er een gunstiger berekeningsmethode van hun uitkering. Die levert hen een financieel voordeel van circa 300 euro per jaar extra op. Dat geldt zowel voor alleenstaanden als echtparen.