FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Nieuwe wijkbewoners onderschatten inbraakrisico

16 april 2014

Mensen die pas in een wijk zijn komen wonen, schatten het inbraakrisico veel lager in dan mensen die er al langer wonen. Dit blijkt uit onderzoek van economen Martin Salm en Ben Vollaard van Tilburg University.

Mensen baseren hun beeld van het inbraakrisico in de wijk op indrukken van en ervaringen met inbraak in de directe woonomgeving, bijvoorbeeld door verhalen van buren of eigen ervaring. Iemand die net is verhuisd, heeft nog weinig indrukken en ervaringen opgedaan. De risico inschatting is daarom laag. Mettertijd doen mensen meer indrukken en ervaringen op. Hierdoor wordt het verschil in risico inschatting met mensen die al veel langer in de wijk wonen kleiner. Pas tien jaar na de verhuizing is het verschil in risicoperceptie grotendeels verdwenen.

Informatievoorziening over inbraken in de eigen buurt kan helpen een onderschatting van het inbraakrisico te corrigeren. Dit gebeurt al via websites zoals stopdecriminaliteit.nl. Bewoners kunnen op deze websites zelf informatie over inbraken in de eigen buurt raadplegen. Maar bewoners kunnen ook actief worden benaderd, bijvoorbeeld via het verspreiden van brieven direct na inbraak in de straat.