FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

OESO: Weinig arme bij Nederlandse ouderen

27 november 2013

In Nederland hebben naar verhouding maar weinig mensen een te laag inkomen. Dat blijkt uit rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Volgens de OESO heeft 1,4 procent van de Nederlandse 65-plussers een inkomen dat lager is dan de helft van het gemiddelde gezinsinkomen. Dat is het laagste percentage onder de 34 lidstaten van de OESO. In de OESO-landen ligt het inkomen van gemiddeld 13 procent van de ouderen onder die armoedegrens. Nederlandse gepensioneerden krijgen volgens de OESO dan ook een relatief hoog pensioen. In doorsnee krijgt een Nederlandse gepensioneerde ruim 91 procent van het loon dat gemiddeld voor het pensioen werd verdiend. Binnen de OESO ligt dit gemiddelde op bijna 58 procent.