FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Omweg om Starterslening voor woning te behouden

31 augustus 2016

De starterslening voor aankoop van een woning blijft bestaan, maar verandert wel iets. Volgens het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is die verandering nodig omdat de huidige vorm niet voldoet aan de strengere regels voor de hypotheekrenteaftrek.

De starterslening is een extra lening voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Ze hoeven die lening in de eerste drie jaar niet af te lossen en er ook geen rente over te betalen. Ook is de lening fiscaal aftrekbaar. De lening wordt verstrekt door gemeenten, provincies en woningcorporaties. Huizenbezitters die in 2013 of later een hypotheek hebben afgesloten, moeten die lineair of annuïtair aflossen om nog in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor startersleningen wordt tot 31 december 2016 een uitzondering gemaakt.
Omdat de uitzondering per 2017 niet meer geldt, wordt een zogeheten combinatielening aan het pakket toegevoegd. Uit die combinatielening wordt dan de verplichte aflossing van de starterslening betaald. Zo blijft de starterslening voldoen aan de verplichte aflossingseis, aldus SVn. Starters die na 1 oktober een lening aanvragen, krijgen van het SVn een offerte voor de gewijzigde starterslening. De aanvraagprocedure voor een starterslening kan drie maanden duren.