FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Onduidelijkheid over nieuwe hypotheekrichtlijn

3 maart 2016

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil duidelijkheid over een nieuwe Europese hypothekenrichtlijn. Er is volgens de vereniging onduidelijkheid over nieuwe eisen aan het proces dat vooraf gaat aan het afsluiten van een hypotheek.

Het gaat over de regel dat een bank die een offerte voor een hypotheek aanbiedt, niet langer een voorbehoud mag maken dat te maken heeft met de kredietwaardigheid van de aanvrager. Als de offerte eenmaal is getekend, mag een bank de overeenkomst niet meer ontbinden of wijzigen in het nadeel van de klant. Dat mag alleen als de aanvrager bewust informatie heeft verzwegen. Volgens de NVB hebben antwoorden van de minister op Kamervragen over dit onderwerp veel vragen opgeroepen. Onduidelijkheid bestaat ook over de vraag of alleen een taxatierapport voldoet voor een waardebepaling. Volgens de NVB jaagt de nieuwe regelgeving in dat geval consumenten in sommige gevallen onnodig op kosten. De NVB pleit ervoor om ook modelmatig taxeren toe te staan als het om bestaande woningen gaat. Overigens denkt de NVB ook dat de nieuwe richtlijn niet op tijd geïmplementeerd zal zijn.