FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Onterechte belasting over compensatie beleggingspolis

20 maart 2014

Duizenden mensen die in 2013 een compensatie van Aegon hebben ontvangen voor hun beleggingsverzekering, krijgen mogelijk te maken met een onterechte belastingheffing. De Consumentenbond meldt dat de verzekeraar een verkeerde opgave heeft gedaan bij de Belastingdienst.

Aegon keerde vorig jaar de compensatie uit aan tienduizenden consumenten die teveel kosten betaalden voor hun beleggingsverzekering. Wie de verzekering heeft afgekocht of overgegaan is naar een andere verzekeraar of een bankspaarproduct, hebben deze compensatie rechtstreeks op hun bankrekening gestort gekregen. Bij hen is Aegon in de fout gegaan.

De Consumentenbond: “Aegon heeft de uitkering van de compensatie doorgegeven aan de Belastingdienst, maar heeft daarbij een verkeerde codering gebruikt. Daardoor is deze compensatie in de verkeerde rubriek terecht gekomen van de vooraf ingevulde belastingaangifte. De uitkering staat nu ingevuld in de rubriek ‘afkoopsommen lijfrente die onder de loonheffing vielen en waarover revisierente moet worden betaald’. Hierdoor wordt consumenten onterecht 20 procent revisierente berekend over deze compensatie. De uitkering had eigenlijk ingevuld moeten worden in de rubriek ‘AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen of afkoopsommen die onder de loonheffing vielen’. Daarover betaal je geen revisierente.”

De Consumentenbond heeft Aegon en de Belastingdienst van deze fout op de hoogte gesteld en de Belastingdienst is nu in op zoek naar een oplossing om deze fout in de Belastingaangifte 2013 recht te zetten. De Belastingdienst zal zo spoedig mogelijk bekend maken hoe consumenten deze fout kunnen herstellen. Aegon gaat de gedupeerde klanten schriftelijk informeren hoe zij hun aangifte kunnen aanpassen. Wat verder opvalt volgens de Consumentenbond is dat Aegon 52 procent loonheffing heeft ingehouden, terwijl dit percentage afhankelijk is van iemands inkomen. De meeste mensen vallen in het tarief van 42 procent. In veel gevallen is er dus in eerste instantie teveel belasting ingehouden.