FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Ouderen schenken vermogen wegens AWBZ

18 maart 2013

Steeds meer ouderen verlagen hun vermogen door geld te schenken. Op die manier hopen ze in de toekomst een lagere bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te betalen.

Uit onderzoek van Netwerk Notarissen blijkt dat de vermogensheffing leidt tot ontwijkgedrag.
Ouderen passen hun testament aan zodanig dat kinderen de erfenis ontvangen als de overgebleven ouder in een AWBZ-instelling terechtkomt. Daarnaast worden er veel schenkingen op papier gedaan.

Vooral ouderen die nog niet in een AWBZ-instelling verblijven, nemen maatregelen. Sinds januari betalen Nederlanders in een AWBZ-instelling 12 procent vermogensinkomensheffing. Daarvoor was de bijdrage 4 procent. Dat betekent dat een deel van het vermogen bij het inkomen opgeteld wordt, waarover de eigen bijdrage wordt berekend.

De lage eigen bijdrage, voor de eerste zes maanden in een AWBZ-instelling, bedraagt maximaal 797,80 euro per maand. De hoge eigen bijdrage die na zes maanden ingaat, bedraagt maximaal 2.189,20 euro per maand.