FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Ouderen tevreden over vooringevulde aangifte

31 maart 2014

Bijna de helft van de ouderen vindt het prettig dat op de belastingaangifte steeds meer gegevens al ingevuld zijn. Ongeveer 15 procent vindt het ook beangstigend dat de Belastingdienst zoveel weet van burgers. Dit blijkt uit onderzoek van ouderenbond ANBO.

De vooringevulde aangifte scheelt een hoop uitzoekwerk, aldus veel ouderen. Toch checkt de helft van de ondervraagden alsnog de vooringevulde gegevens. Ruim 30% van de respondenten zegt bovendien dat de fiscus verbanden tussen verschillende posten nog wel eens over het hoofd ziet. Aftrekposten waar senioren veel gebruik van maken zijn de hypotheekrenteaftrek (46%), zorgkosten (34%) en giften (25%). Tot afgelopen weekend had driekwart van de senioren de aangifte al ingevuld. Bijna een vijfde laat dit door iemand anders doen. En hoewel 40% aangifte doen als een verplichting ziet, vindt bijna een derde van de geënquêteerden het invullen een leuke bezigheid. Van diegenen die geld terugkrijgen, stort bijna de helft het bedrag op een spaarrekening. En 16% gebruikt het geld om tekorten mee aan te vullen.