FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Overgangsrecht stamrechtvrijstelling

4 november 2013

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht, zo laat de Belastingdienst weten.

Deze stamrechten blijven bestaan onder de huidige voorwaarden. Belastingdienst: ‘Daarnaast mag u in 2014 deze stamrechten in de volgende 2 situaties in 1 keer uitkeren, waarbij u loonheffingen inhoudt over 80% van de uitkering:

– U stort de uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld een ontslaguitkering) vóór 15 november 2013 op de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
– U bent werkgever en treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook verplicht u uzelf vóór 15 november 2013 het stamrecht te verzekeren.