FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Overheidstekort 2,5 procent in 2013

31 maart 2014

Het overheidstekort kwam in 2013 uit op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee is het tekort na vijf jaar weer onder de Europese norm van 3 procent gekomen. Het tekort was in 2012 nog 4,1 procent.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het overheidstekort in 2013 ruim 9 miljard euro lager was dan in 2012. De forse daling van het tekort kwam grotendeels door gestegen inkomsten. De inkomsten namen met 7 miljard euro toe tot 285 miljard euro. De toegenomen overheidsinkomsten kwamen voor 5,6 miljard euro door hogere belastingen en premies, grotendeels een gevolg van regeringsmaatregelen. De opbrengsten uit de assurantiebelasting verdubbelden daarnaast tot 2,3 miljard euro door een tariefsverhoging.
De overheid ontving in 2013 ook meer geld door hogere dividenduitkeringen van DNB en ABN AMRO. Dit leverde de schatkist 1,4 miljard euro meer op. De aardgasbaten namen met 0,5 miljard euro toe tot 15 miljard euro. Zij leverden nagenoeg net zoveel op als in het recordjaar 2008.