FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Pensioenfondsen staan er beter voor

17 oktober 2013

De dekkingsgraden van de grote Nederlandse pensioenfondsen zaten in het derde kwartaal in de lift door betere rendementen en een hogere rente.

Toch kunnen niet alle fondsen garanderen dat ze de pensioenen volgend jaar niet hoeven te verlagen. Alleen bpfBouw, het pensioenfonds voor de bouwvakkers, weet dat het de pensioenen volgend jaar zeker niet kort. De Pensioenfederatie waarschuwt niet te hard te juichen om de verbeterde dekkingsgraden in het derde kwartaal. Het laatste kwartaal kan nog roet in het eten gooien. De situatie per 31 december 2013 bepaalt of, en zo ja welke fondsen de pensioenen begin 2014 moeten verlagen om de minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken.

In het laatste kwartaal van 2013 kan nog veel gebeuren de ontwikkeling van de dekkingsgraden kan beïnvloeden. De ontwikkeling op de financiële markten is zodanig dat nog geen sprake is van een stabiele situatie”, zegt Gerard Riemen, directeur van de pensioenkoepel. Volgens hem hangt veel af van de ontwikkeling van de rente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. ”Die rente is in het afgelopen kwartaal gestegen en dat had een positief effect op de dekkingsgraden. Het is de vraag of die ontwikkeling in het laatste kwartaal van 2013 zal doorzetten.”