FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Pensioenrechten mee naar andere EU-lidstaat

17 april 2014

EU-werknemers die verhuizen naar een andere lidstaat behouden hun aanvullende pensioenrechten. Dat is het resultaat van een akkoord tussen het EU-Parlement en lidstaten.

De wetgeving zal van toepassing zijn op EU-werknemers die verhuizen binnen de EU en gaat ook gelden voor grensarbeiders. Onder de nieuwe regels mag de wachttijd, d.w.z. de duur van actieve deelname aan een pensioenregeling die vereist is om aanvullende pensioenrechten te behouden, niet hoger zijn dan drie jaar. EP-leden hebben bovendien een clausule toegevoegd die waarborgt dat grensarbeiders dezelfde rechten krijgen als inwoners van hun moederland aan de andere kant van de grens. Lidstaten krijgen vier jaar de tijd om dit in praktijk te regelen.

Wettelijke pensioenrechten, betaald door de overheid, voor mensen die in een andere lidstaat werken, worden al gedekt onder bestaande EU-wetgeving. Soortgelijke bescherming was echter tot op heden nog niet gewaarborgd voor aanvullende pensioenen, dus door werkgevers betaalde bedrijfspensioenen of een privéregeling.