FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Pensioenstelsel volgens DNB onhoudbaar

14 maart 2014

Het pensioenstelsel moet drastisch aangepast worden. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank is het onbetaalbaar om in de toekomst pensioenuitkeringen te blijven garanderen.

“Het huidige stelsel met een hoge uitkering en een hoge mate van zekerheid is niet houdbaar in het licht van de komende vergrijzing. Het is onontkoombaar dat we naar een stelsel gaan waarin minder zekerheid zal bestaan over de hoogte van de pensioenuitkering”, aldus Knot in De Telegraaf. Als jongeren niet willen blijven meebetalen aan het pensioen van ouderen, valt volgens hem het draagvlak helemaal weg. Knot zou graag zien dat het pensioenstelsel flexibeler wordt: “Mensen moeten iets meer ruimte krijgen om te kunnen kiezen hoe en waar ze hun pensioen opbouwen.”