FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Pleidooi voor meer transparantie in schadebehandeling

11 mei 2016

Expertisebedrijf CED vindt dat het schadeproces niet transparant genoeg is. De organisatie pleit daarom voor het invoeren van een centraal schadebehandelingssyteem, waar ook de verzekerde toegang toe heeft.

Op het gebied van transparantie kan het beter in de schadebranche, vindt CED. Zo is het expertisebedrijf van mening dat rapportages helder en inzichtelijk moeten zijn, ook bij kleinere schades, waar de rapportages vaak vanwege afspraken wat beperkter zijn.

Op dit moment rapporteren experts en contra-experts hun bevindingen bij een schade nog op een gescheiden wijze. CED denkt verder dat een gezamenlijk systeem, waar zowel verzekeraars als gedupeerden toegang toe hebben, de transparantie ten goede zou komen. Deze aanpak zou veel twijfels over de vermeende subjectiviteit, van zowel de expert als contra-expert, wegnemen.

Tegelijkertijd kunnen de contra-expert, de schade-expert én de verzekerde, gedurende het schaderegelingstraject, meer met elkaar optrekken en elkaar beter informeren, wat kan leiden tot een voor de verzekerde transparanter proces. CED vindt dat verzekeraars, experts, contra-experts en consumenten daarover in gesprek moeten gaan met elkaar.