FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Positie flexwerkers verslechterd

8 juli 2013

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de tweede keer een groot onderzoek laten doen naar de positie van flexkrachten. Het blijkt dat hun positie verslechterd is.

Flexkrachten stromen minder vaak door naar vast werk en krijgen minder scholing aangeboden door hun werkgever. De kans dat iemand langdurig – langer dan drie jaar – in tijdelijk werk blijft hangen is verdrievoudigd van ruim tien naar ruim dertig procent in de periode 2006-2010. Daardoor wordt een grote groep mensen langdurig geconfronteerd met onzekerheid over hun baan, hun inkomen en heeft mede daardoor ook minder goede toegang heeft tot scholing en de woningmarkt.

Voor de meeste mensen die langdurig een tijdelijk contract hebben, is het huishoudinkomen nauwelijks lager dan dat van vaste werknemers. Dat komt omdat ze vaak een goed verdienende partner hebben of kunnen leunen op andere inkomsten. Flexibele werknemers stromen wel vaker in de WW en in de bijstand dan vaste werknemers. Ongeveer zeven procent van de mensen met tijdelijk werk wordt langdurig afhankelijk van een uitkering.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werknemers na twee jaar, nu nog drie jaar, aanspraak op een vast contract. Ook worden draaideurconstructies met tijdelijke contracten bestreden en wordt de positie van oproepkrachten versterkt. Het betreffende wetsvoorstel wordt in het najaar aan de Tweede Kamer aangeboden.