FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Premie mag stilzwijgend maximaal 10 procent omhoog

7 oktober 2016

Een verzekeraar mag een contract stilzwijgend verlengen als de verzekeringspremie met maximaal 10 procent wordt verhoogd. Gaat de premie met meer dan 10 procent omhoog dan moet de verzekerde duidelijk akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden.

Dit blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut Kifid in twee zaken. In de eerste zaak verhoogde Achmea de premies van het verzekeringspakket van een klant met 20,22 procent. In een tweede zaak ging het om een premieverhoging van 173,4 procent voor een bromfietsverzekering bij Meeus Groep. Kifid vindt dat bij zulke premieverhogingen sprake is van een nieuwe overeenkomst waar de verzekerde eerst mee akkoord moet gaan. De verzekering kan met een dergelijke premieverhoging niet stilzwijgend verlengd worden. Deze uitspraak heeft een normerende werking voor andere verzekeraars.