FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Rechtsbijstandverzekering helpt niet altijd bij aardbevingsschade

20 september 2016

Uit een speciale uitgave van MoneyView blijkt dat inwoners van Noordoost-Groningen niet altijd een beroep kunnen doen op hun rechtsbijstandverzekering voor juridische bijstand in geschillen over aardbevingsschade.

Verzekeringen dekken schade als gevolg van ‘onvoorziene omstandigheden’. Het moment van waar af de aardbevingsrisico’s in Groningen niet meer als onvoorzien gezien worden, verschilt per verzekeraar. Zo hanteert Anker de datum van 1 augustus 2006, DAS 16 augustus 2012 en Univé 25 januari 2013. Polissen afgesloten na deze datums kunnen niet zonder meer rekenen op dekking voor geschillen over aardbevingsschade. Wel stellen verzekeraars ‘van geval tot geval’ te bekijken of en in hoeverre er rechtsbijstand wordt geboden of vergoed. Bij nieuw af te sluiten rechtsbijstandverzekeringen in de getroffen regio’s wordt deze categorie echter doorgaans uitgesloten van dekking.