FacebookTwitter Bel voor een afspraak 071-2020200

Rente-opslag Rabobank ter discussie

29 april 2014

De Rabobank berekent hypotheekrente-opslag voor huiseigenaren die feitelijk geen enkel risico lopen. Maar na individueel bezwaar maakt de bank soms een uitzondering, door die opslag van 0,2 % te laten vervallen. Dat meldt tv-programma TROS Radar.

Iemand die zijn hypotheek zonder NHG grotendeels heeft afgelost en dus een forse overwaarde heeft, vormt voor de bank geen financieel risico meer. Ten eerste heeft hij laten zien over een goede betaalmoraal te beschikken. En ten tweede kan de bank bij wanbetaling het huis verkopen, waarna met de opbrengst de resterende hypotheek gemakkelijk kan worden afgelost. Toch berekent Rabobank een rente-opslag van 0,2 % voor deze categorie, bij het verlengen van de rentevaste periode. Dit kan al snel zorgen voor honderden euro’s aan extra hypotheeklasten op jaarbasis.

In Radar kon Rabobank-directeur Ron Droste volgens Vereniging Eigen Huis niet goed duidelijk maken waarom deze mensen een rente-opslag krijgen. In de tv-studio waren ook twee klanten die na protest de bank zo ver kreeg de opslag te laten vervallen. Hans André de la Porte, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis, benadrukte in de uitzending dat het niet is toegestaan om klanten in dezelfde risicocategorie verschillende rentetarieven te berekenen.

Vereniging Eigen Huis adviseert klanten die menen dat zij een onterechte risico-opslag krijgen, bijvoorbeeld omdat zij fors hebben afgelost op hun hypotheek, om bezwaar aan te tekenen bij de Rabobank.